اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشد پس مساوی است با عدد یک = 1

اگر دارای زیبایی هم باشد پس یک صفر جلوی یک می گذاریم = 10

اگر پول هم داشته باشد دو صفر جلوی عدد یک می گذاریم = 100

اگر دارای اصل و نسب هم باشد پس سه تا صفر جلوی عدد یک می گذاریم = 1000

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست

پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389 | توسط: علیرضا | طبقه بندی: داستان های آموزنده، سخنان آموزنده، | نظرات()