۱_ بعضی از کشور ها وسایل ارتباط جمعی دارند و بعضی ها وسایل اغفال جمعی .

۲_ در جدال اعداد ، این صفر ها هستند که بی طرفند !

۳_ طناب دار و صندلی به یک اندازه مقصرند .

۴_ در زندگی بعضی ها هم نفس هستند و بعضی ها هم قفس .

۵_ روان شناس ها و وکیلان زبان گرانی دارند .

۶_ خود گوی و خود خند ای هنرمند ، این است طنز هدفمند !

۷_ بعضی ها محو قدرتند و بعضی ها در پی حذف آن .

۸_ قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد .

۹_ از تجمع نجواها ، فریاد متولد می شود .

۱۰_ به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران ، کفش هایش را محاکمه کردند .

۱۱_ مشکلات قابل حل زندگی را طلاق منحل می کند .

۱۲_ با هنر ها در مجلس هستند و بی هنر ها در دفتر طنز بچه مشد .

۱۳_ آنهایی که زبانشان دراز است ، شخصیتی کوتاه دارند .

۱۴_ بجز آدم پای دار ، همه بیدارند .

۱۵_ گاهی نگاهم در خیابان چشمانش راهپیمایی می کند .

۱۶_ بیهوده متاز ، مقصد همه خاک است .

۱۷_ بعضی ها اهل دلند و بعضی ها تندیسی از خاک و گل .

۱۸_ هر آدم خوب گذشته ای دارد و هر آدم گناهکار آینده ای .

۱۹_ فریاد کشیدنی است اما کمتر وزن می شود .

۲۰_ بعضی ها به عرض زندگی فکر می کنند و بعضی ها به طول آن .

۲۱_ سر شناس تر از آرایشگر ها کسی را نمی شناسم .

۲۲_ همیشه درست می گویم اما نمی دانم چرا حق با دیگران است .

۲۳_ باطری خورشید شبها زیر شارژر ماه است .

۲۴_ بچه های فقیر فقط در زنگ انشاء به کنار دریا می روند .

۲۵_ هر داغی ، سرد می شود اما هیچ پخته ای خام نخواهد شد .

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 شهریور 1389 | توسط: علیرضا | طبقه بندی: سخنان طنز، سخنان جالب، | نظرات()